Dåligt omdöme i skolpolitiken 

En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Det kommer inte att öka studieron, bara dokumentationskraven. Låt lärare vara lärare. Dela vår uppmaning så att politikerna ser.

Problemet med ordningsomdömen

Det finns ingen forskning som visar att ordningsomdömen ökar studieron. Däremot skulle det öka lärarnas dokumentationsbörda. Fyra av tio lärare överväger redan att lämna yrket på grund dokumentationskraven. 

Lärarförbundet vill se åtgärder som bidrar till ordning

- inte till mer byråkrati

Mer tid för elever

Lärare behöver åtgärder som säkerställer mer tid för eleverna, inte administration och dokumentation. Mindre klasser, mer planeringstid och en renodling av läraruppdraget. Så att vi lärare får tid för det vi är anställda för - att undervisa.

Satsa på det förebyggande arbetet

Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet och när stöd väl sätts in görs det för sent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet.

Stärk elevhälsan

Bygg ut elevhälsan med skolsköterskor, skolkuratorer och andra kompetenser. Elevhälsan ska både verka förebyggande och ha förutsättningar att anpassa stöd efter elevernas behov. 

Sveriges lärare:
Så ökar vi studieron i skolan

72% av lärarna tror inte att ordningsomdömen skulle öka studieron*

"Lärare behöver en välfungerande elevhälsa för säkerhetsställa elevers välmående och kunna utveckla elevers sociala kompetens och studieförmågor."

Elouise, lärarstudent, Göteborg

"Stärk elevernas positiva förmågor och färdigheter, minska fokuset på disciplin."

Fredrik, gymnasielärare, Botkyrka

"För att läraren ska lyckas upprätthålla studiero i klassrummet och bedriva undervisning måste antalet elever per lärare minska, inte öka."

Eva, yrkeslärare, Uddevalla

*Källa Novus maj 2019

Tillsammans stärker vi läraryrkets status

Lärarförbundet påverkar inom frågor som är viktiga för medlemmar i alla skolans delar. Dessutom får du personligt stöd, rådgivning och förmåner.

Dela uppmaningen

Ta en bild kameraeffekten och ställ dig bakom budskapet vi har till politikerna: Låt lärare vara lärare - minska dokumentationsbördan!

1. Ta en bild med kameraeffekten.

Selfie, tillsammans med kollegor eller något annat kreativt!

2. Tagga @lararforbundet så 

ser vi ditt inlägg i våra kanaler och kan dela vidare.

3. Dela på Facebook eller Instagram.

Visa att du tar ställningför Sveriges lärare