En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Det kommer inte att öka studieron, bara dokumentationskraven. 

Låt lärare vara lärare. Dela vår uppmaning så att politikerna ser.

Dåligt omdöme i skolpolitiken 

Problemet med ordningsomdömen

Det finns ingen forskning som visar att ordningsomdömen ökar studieron. Däremot skulle det öka lärarnas dokumentationsbörda. Fyra av tio lärare överväger redan att lämna yrket på grund dokumentationskraven. 

- inte till mer byråkrati

Satsa på det förebyggande arbetet

Alltför många lärare har elever som nekas stöd trots att lärarna påpekat behovet och när stöd väl sätts in görs det för sent. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare i klassrummet.

Mer tid för elever

Lärare behöver åtgärder som säkerställer mer tid för eleverna, inte administration och dokumentation. Mindre klasser, mer planeringstid och en renodling av läraruppdraget. Så att vi lärare får tid för det vi är anställda för - att undervisa.

Lärarförbundet vill se åtgärder som bidrar till ordning

Stärk elevhälsan

Bygg ut elevhälsan med skolsköterskor, skolkuratorer och andra kompetenser. Elevhälsan ska både verka förebyggande och ha förutsättningar att anpassa stöd efter elevernas behov. 

Sveriges lärare:
Så ökar vi studieron i skolan

72% av lärarna tror inte att ordningsomdömen skulle öka studieron*

Fredrik, gymnasielärare, Botkyrka

"Stärk elevernas positiva förmågor och färdigheter, minska fokuset på disciplin."

Elouise, lärarstudent, Göteborg

"Lärare behöver en välfungerande elevhälsa för säkerhetsställa elevers välmående och kunna utveckla elevers sociala kompetens och studieförmågor."

*Källa Novus maj 2019

Eva, yrkeslärare, Uddevalla

"För att läraren ska lyckas upprätthålla studiero i klassrummet och bedriva undervisning måste antalet elever per lärare minska, inte öka."

Tillsammans stärker 

vi läraryrkets status

Lärarförbundet påverkar inom frågor som är viktiga för medlemmar i alla skolans delar. Dessutom får du personligt stöd, rådgivning och förmåner.

Dela uppmaningen

1. Ta en bild med kameraeffekten.

Selfie, tillsammans med kollegor eller något annat kreativt!

3. Dela på Facebook eller Instagram.

2. Tagga @lararforbundet så 

ser vi ditt inlägg i våra kanaler och kan dela vidare.

Ta en bild kameraeffekten och ställ dig bakom budskapet vi har till politikerna: Låt lärare vara lärare - minska dokumentationsbördan!

Visa att du tar ställning

för Sveriges lärare